’’

BT - - NYHEDER -

De her men­ne­sker er ba­re ble­vet par­ke­ret, så på den led er det og­så re­sul­ta­tet af en ka­ta­stro­fal in­te­gra­tion kom­bi­ne­ret med, at ge­vin­sten ved at ta­ge et ar­bej­de er alt for lil­le Jens- Kri­sti­an Lüt­ken, Ven­stres med­lem af Bor­ger­re

præ­sen­ta­tio­nen

ta­ge et ar­bej­de er alt for lil­le, « si­ger han.

Og det er ik­ke kun Kø­ben­havns Kom­mu­ne, der slås med ind­van­dre­re på pas­siv for­sør­gel­se. Si­den re­ge­rin­gen kom til i 2011, er an­tal­let af ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re på

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.