Rul­le­de rundt med bil ef­ter fug­tig tur i by­en

BT - - NYHEDER - Fo­to: Mat­hi­as Øgen­dal

En by­tur end­te nat­ten til i går dra­ma­tisk, da den kvin­de­lig fø­rer af bi­len mi­ste­de her­re­døm­met over bi­len i Brønd­by. Bi­len rul­le­de rundt og lan­de­de til sidst på ta­get oveni en hæk. Ef­ter­føl­gen­de lyk­ke­des det den 22- åri­ge kvin­de og hen­des to pas­sa­ge­rer på 20 og 21 år at stik­ke af fra ger­nings­ste­det, men kort ef­ter ind­hen­te­de po­li­ti­et dem. » De har for­ment­lig væ­ret til en fest for­in­den. Un­der kørs­len mi­ster kvin­den sand­syn­lig­vis her­re­døm­met over bi­len, for­di hun er på­vir­ket af spi­ri­tus, « si­ger vagt­chef ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti Bri­an Holm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.