TA­PE- RE­PA­RA­TION

BT - - NYHEDER -

En pas­sa­ger om bord på et Ea­syjet­fly blev cho­ke­ret over at op­da­ge, at en me­ka­ni­ker før af­gang gik i gang med at re­pa­re­re fly­et med, hvad han tro­e­de var gaf­fa- ta­pe, skri­ver den en­gel­ske avis Daily Mail. Iføl­ge Ea­syjet var det dog ik­ke gaf­fa, der var i brug, men spe­ci­al­ta­pe, der skul­le skju­le af­skal­let ma­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.