For­ske­re la­ver kun­stig lort

BT - - NYHEDER -

Kun­stig lort skal nu ind­hen­te in­for­ma­tion om de 20 pro­cent af dan­sker­ne, der jævn­ligt har pro­ble­mer med for­stop­pel­se. » Vo­res mål er at kom­bi­ne­re de ek­si­ste­ren­de tek­no­lo­gi­er i en stikpil­le, der kan op­fø­re sig som aff øring, « for­tæl­ler dan­ske Hans Gre­ger­sen, der er pro­fes­sor ved Chongqing Uni­ver­si­tet i Ki­na. Den høj­tek­no­lo­gi­ske lort skal fø­res op i tar­men på den sy­ge per­son og der­eft er pu­stes op med saltvand, så den be­væ­ger sig ud igen som al­min­de­lig af­fø­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.