Ve­stens le­gen­de

BT - - TV - WESTERN

Al­le i 1880’ er­nes USA ken­der den lov­lø­se Jes­se Ja­mes. Han er ud­råbt til en slags Ro­bin Hood, der rø­ver ban­ker og jer­n­ba­ne­sel­ska­ber. Den 19- åri­ge Ro­bert Ford er der til gen­gæld in­gen der ken­der - men det har den am­bi­tiø­se un­ge mand tænkt sig at æn­dre på! Det er ud- gangs­punk­tet for den spæn­den­de og ut­ro­ligt vel­spil­le­de western ” Mor­det på Jes­se Ja­mes af kujo­nen Ro­bert Ford”. Fil­men er ba­se­ret på de vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der om­kring western­leg­en­den Jes­se Ja­mes’ død i 1881. Eft er et to­grø­ve­ri bli­ver den be­ryg­te­de rø­ver og pi­stol­mand Jes­se Ja­mes skilt fra sin bror Frank, der sy­nes, at ti­den er in­de til at drop­pe den lov­lø­se til­væ­rel­se. Jor­den er nem­lig be­gyndt at bræn­de un­der Jes­se Ja­mes og hans ban­de. Rø­ve­ri­er­ne bli­ver me­re og me­re dri­sti­ge og ha­s­ar­de­re­de, og Jes­se er eft er­lyst overalt i Ve­sten. Der er en kæm­pe du­sør på hans ho­ved, og hvad skul­le for­hin­dre én fra ban­den i at for­rå­de ham? Ide­en plan­ter sig i ho­ve­d­et af det un­ge ban­de­med­lem Ro­bert Ford,

Med­vir­ken­de:

Brad Pitt som den be­ryg­te­de rø­ver og pi­stol­mand Jes­se Ja­mes, der får sat en du­sør på sit ho­ved. En du­sør, som selv hans eg­ne ban­de­med­lem­mer er fri­stet af!

Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.