SEKS RÅD OM AT DA­TE IGEN EF­TER EN SK

BT - - SØNDAG -

Skils­mis­seco­ach Mette Hin­ner­skov har selv op­le­vet at bli­ve skilt og si­den mødt kær­lig­he­den igen. Hun har des­u­den skre­vet to bø­ger om skils­mis­se. Her gi­ver hun de bed­ste bud på, hvor­dan du kom­mer vi­de­re og fi nder kær­lig­he­den igen eft er en skils­mis­se. Fast­sæt tre reg­ler, der skal væ­re di­ne grun­dreg­ler for at da­te. Skal du al­tid mø­des på ude­ba­ne? Hvor man­ge vil du skri­ve/ da­te med på én gang? Hvor oft e må du tjek­ke mails/ sms? Hvor lang tid af gan­gen må du væ­re on­li­ne?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.