FLE­RE SKILS­MIS­SER

BT - - SØNDAG -

Der var 19.413 skils­mis­ser i Dan­mark i 2014.

Det er en kraft ig stig­ning på 23 pro­cent sam­men­lig­net med gen­nem­snit­tet for de se­ne­ste 10 år. Tal­le­ne af­slø­rer sam­ti­dig, at rig­tig man­ge går fra hin­an­den i lø­bet af de før­ste 10 år af æg­te­ska­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.