HUSK BØR­NE­NE

BT - - SØNDAG -

Hvert år kom­mer der ca. 25.000 nye skils­mis­sebørn

i Dan­mark. Det sva­rer til, at hvert fem­te barn un­der 18 vok­ser op i en skils­mis­se­fa­mi­lie. Rig­tig man­ge glem­mer bør­ne­ne midt i en skils­mis­se, og 15 pro­cent af skils­mis­sebør­ne­ne får ik­ke talt med no­gen om den svæ­re si­tu­a­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.