’’

BT - - SØNDAG -

JEG RIG­TIG glad og skrev et pænt tak­ke­kort. Eft er no­gen tid rin­ge­de fy­ren mig så op: Hans for­æl­dre hav­de sølvbryllup, så nu når han hav­de gi­vet mig tre Krak­kort, så kun­ne jeg vel over­ta­le mi­ne for­æl­dre til at kom­me og syn­ge for dem, og el­lers kun­ne jeg må­ske selv kom­me. Jeg for­søg­te i ven­li­ge ven­din­ger at af­vi­se ham, men til sidst sag­de han, at han syn­tes, jeg skul­le over­ve­je det, og så vil­le han duk­ke op på te­a­tret ( hvor jeg ar­bej­de­de om af­te­nen), så vi kun­ne ta­le vi­de­re om det. JEG GLEM­MER DET al­drig: Jeg hav­de de tre Krak­kort med un­der ar­men og så straks hans skik­kel­se for­an te­a­tret. Han skul­le li­ge til at løft e hån­den til et hej, da jeg ky­le­de de tun­ge kort li­ge i an­sig­tet på ham og råb­te de for­fær­de­lig­ste ting, som mun­de­de ud i et ’ og du skal al­drig me­re kom­me her og sæt­te mig i tak­nem­me­lig­heds­gæld’. Han nå­e­de ik­ke at si­ge et ord, men jeg er ret sik­ker på, han fat­te­de po­in­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.