’’

BT - - ALKA SUPERLIGA -

Vi har en tre­årig plan, som vi kom med for et par må­ne­der si­den, og det er sta­dig ak­tu­elt. Vi fort­sæt­ter ’ bu­si­ness as usu­al’. Om det hed­der Su­per­liga el­ler 1. di­vi­sion, det må vi ven­te at se. Kom­mer der i mel­lem­ti­den no­gen, som er in­ter­es­se­ret i at over­ta­ge klub­ben og gø­re det bed­re, end jeg kan, så ta­ler vi sam­men om det

FCV- ejer Kurt Andersen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.