Lu­rer på Hor­sens- pro­fi l

BT - - ALKA SUPERLIGA -

SØN­DERJY­SKE KAN VÆ­RE

tæt på at præ­sen­te­re en for­stærk­ning frem mod næ­ste sæ­son. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger lu­rer søn­derjy­der­ne på AC Hor­sens- an­fø­rer Ja­nus Dra­ch­mann. 27- åri­ge Ja­nus Dra­ch­mann har kon­trak­t­ud­løb med Hor­sens og har med­delt, at han stop­per der. Bli­ver skift et en re­a­li­tet, vil det væ­re det an­det mel­lem de to klub­ber. I for­vej­en skift er Ni­els Lod­berg den an­den vej 1. juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.