Klas­se­for­skel

Ar­se­nal sat­te re­kord ef­ter 4- 0 over Aston Vil­la i FA Cup- fi­na­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fo­to: EPA

SØN­DAG 31. MAJ 2015

FA CUP- FI­NA­LE Mål: 1- 0 Walcott ( 40.), 2- 0 San­chez ( 50.), 3- 0 Mer­tesa­ck­er ( 62.), 4- 0 Giroud ( 90.) der har vun­det FA Cup’en flest gan­ge. Man­che­ster Uni­ted har 11 fi­na­le­tri­um­fer.

Ar­se­nal slog i sid­ste sæ­son Hull Ci­ty i fi­na­len, og London- klub­ben har ik­ke tabt i tur­ne­rin­gen si­den ot­ten­de­dels­fi­na­len i 2013, hvor Bla­ck­burn vandt 1- 0 over The Gun­ners.

» Vi fortjen­te det her. Vi var først på bol­den fra start af, og det be­tød rig­tig me­get. Sid­ste år kom vi hur­tigt bag­ud, så der var stor for­skel på de to kam­pe. Det var en dej­lig af­slut­ning på sæ­so­nen. Nu kan jeg gå på som­mer­fe­rie for før­ste gang, si­den jeg stop­pe­de med lands­holds­fod­bold, « sag­de målsco­re­ren til 3- 0, Per Mer­tesa­ck­er, som var med til at vin­de VM med Tys­kland sid­ste år.

Aston Vil­las ma­na­ger, Tim Sherwood, an­er­kend­te fuldt ud, at hans hold hav­de tabt til et bed­re mand­skab.

» Ar­se­nal var for go­de for os. De har nog­le fan­ta­sti­ske fod­bold­spil­le­re, og det vi­ste de i dag. Ale­xis San­chez score­de et for­mi­da­belt mål. Man kan ik­ke gø­re me­get ved så­dan et mål. Til gen­gæld var det skuf­fen­de, at de kun­ne sco­re på en død­bold til 3- 0, « sag­de Tim Sherwood.

Ar­se­nal- spil­ler­ne gav den he­le ar­men og fe­ste­de løs ef­ter den sik­re fi­na­le­sejr over Aston Vil­la.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.