’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ru­dy Mar­kus­sen

Han kan selv af­gø­re, om det skal væ­re per­son­ligt

Kri­gen er be­gyndt. Og her­fra går de to fra at se lidt skævt til hin­an­den til nu, hvor kli­ma­et er stivfros­sent.

Pa­tri­ck Nielsen har i dag ik­ke no­get til overs for sin ri­val.

» Ru­dy er ik­ke min ven, og han er ik­ke en per­son, jeg ta­ler med, « si­ger Pa­tri­ck Nielsen, der dog end­nu ik­ke vil bru­ge or­det ’ uven­ner’ om bok­ser­nes re­la­tion.

» Det må vi jo fin­de ud af. Men jeg ta­ler ik­ke med ham, « si­ger han.

Pa­tri­ck Nielsen er træt af at ta­le om Ru­dy Mar­kus­sen, som han med eg­ne ord vil ri­ve midt over og smadre i bok­se­rin­gen, når han får chan­cen.

» Ru­dy kom der på mit pres­se­mø­de og spil­le­de smart og be­gynd­te at kal­de mig ud og si­ge, hvor­når jeg tur­de si­ge ja til en kamp. Jeg har sagt ja og ven­ter på, at han tør, « slår Pa­tri­ck Nielsen fast.

Hos Ru­dy Mar­kus­sen er der hel­ler ik­ke var­me fø­lel­ser for Pa­tri­ck Nielsen.

» Jeg hav­de egent­lig ik­ke et pro­blem med Pa­tri­ck. Men hans at­ti­tu­de har æn­dret sig med hen­syn til hans må­de at om­ta­le si­ne bok­se­kol­le­ger på. Det er ik­ke OK, « si­ger han og fort­sæt­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.