Kjeld­sen på vin­der­kurs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KANONRUNDE Ni­els O. Han­sen piquet@ spor­ten. dk

Sø­ren Kjeld­sen er godt i gang med at gi­ve sig selv en for­sin­ket 40- års- fød­sels­dags­ga­ve.

Den aal­bor­gen­si­ske gol­f­spil­ler run­de­de det fjer­de år­ti for et par uger si­den, og ef­ter gårs­da­gens tred­je run­de i Du­bai Duty Free Irish Open er han ale­ne i spid­sen af tur­ne­rin­gen og der­med godt på vej mod sin før­ste tur­ne­rings­sejr i seks år.

Sø­ren Kjeld­sen lå på en delt før­ste­plads in­den tred­je run­de og var på et tids­punkt fi­re slag bed­re end de nær­me­ste kon­kur­ren­ter. På de to sid­ste hul­ler la­ve­de han imid­ler­tid bo­gey, og der­for er for­sprin­get kun på to slag ef­ter en run­de i 67 slag.

Det er ik­ke de­sto min­dre et glim­ren­de ud­gangs­punkt in­den da­gens sid­ste run­de i tur­ne­rin­gen i Nor­dir­land, hvor- fra de tre øver­ste au­to­ma­tisk kom­mer med i Ma­jor- tur­ne­rin­gen Bri­tish Open i juli.

Sø­ren Kjeld­sen er syv slag un­der par in­den sid­ste run­de, mens Maxi­mil­li­an Kie­frer fra Tys­kland samt span­ske Ra­fa­el Ca­bre­ra Bel­lo er fem slag un­der på en delt an­den­plads. En­gel­ske Tyr­rell Hat­ton er yder­li­ge­re et slag ef­ter.

.

Avan­ce­ment til Bjer­re­gaard

D Dan­ske Lucas Bjer­re­gaard hav­de og­så en glim­ren­de run­de med 66 slag, fem un­der un­der par. Det så læn­ge ud til at bli­ve tur­ne­rin­gens bed­ste run­de. Men Maxi­mil­li­an Ki­ef­fer end­te med at gø­re det end­nu bed­re ved at la­ve syv bir­di­es og kun en en­kelt bo­gey, så­le­des at han gik ba­nen i 65 slag, seks un­der par.

Lucas Bjer­re­gaard avan­ce­re­de 31 plad­ser til en delt ot­ten­de­plads i den sam­le­de stil­ling – seks slag ef­ter Sø­ren Kjeld­sen.

Irish Open har en præ­miesum på 2,5 mil­li­o­ner eu­ro, hvoraf der er 416.660 eu­ro ( 3,1 mil­li­o­ner kr.) til vin­de­ren.

Sø­ren Kjeld­sen vin­ker til pu­bli­kum ved 18. hul på The Roy­al Co­un­ty Down Golf Club i Newcast­le, Nor­dir­land. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.