Cur­ry over­strå­ler LeBron i fi na­ler­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ba­sket­bal­lel­ske­re kan ro­ligt slik­ke sig om mun­den, når de kig­ger på de to NBA- fi na­li­ster.

Mens LeBron Ja­mes skal til sin fem­te fi na­le­se­rie i streg, så er si­tu­a­tio­nen en an­den hos mod­stan­der­ne. Gol­den Sta­te War­ri­o­rs kva­li­fi ce­re­de sig nem­lig til hol­dets før­ste fi na­le i 40 år, og det kan mand­ska­bet især tak­ke Step­hen Cur­ry for.

LeBron Ja­mes har to gan­ge kun­net la­de sig kå­re som fi na­ler­nes mest vær­di­ful­de spil­ler, men hvis man skal tro Bets­a­fe, er det Step­hen Cur­rys år i år. Book­ma­ke­ren be­ta­ler blot pen­ge­ne 1,45 gan­ge igen, hvis Cur­ry snup­per sæ­so­nens an­den MVP- kåring.

» Ja­mes skal nok vin­de fl ere mester­ska­ber og MVP- tit­ler, men Cur­ry spil­ler ba­re bed­re ba­sket­ball i år, og han er og­så be­ga­vet med nog­le bed­re hold­kam­me­ra­ter, end det er til­fæl­det for LeBron, « si­ger Thomas Holm fra Bets­a­fe.

Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.