1,78

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nedryk­nings­gy­ser i Es­b­jerg med en for stor fa­vo­rit. FC Vestsjæl­lands slut­spurt kom­mer må­ske for sent, men de har vist frem­ra­gen­de tak­ter på det se­ne­ste og bur­de se­ne­st ha­ve vun­det i Ha­der­s­lev over Søn­derjy­ske. Mod­sat vi­ste Es­b­jerg stor nervø­si­tet i Aal­borg og run­den in­den imod Søn­derjy­ske, og der er næp­pe no­gen tvivl om, at kam­pens sto­re be­ty dning vil præ­ge Es­b­jerg- spil­ler­ne. FC Vestsjæl­land skal selv­føl­ge­lig op og vin­de kam­pen, men mod­sat bli­ver Es­b­jerg op­pe ved uaf­gjort, så de an­gri­ber næp­pe vold­somt, hvis de.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.