2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro har le­ve­ret en mester­lig sæ­son, men har man set på det se­ne­ste, at hol­det vir­ker til at væ­re lø­bet tør for ener­gi. Man tab­te klart til bå­de FCN og AaB og det var et min­dre mira­kel at man vandt i Ran­ders. Til det­te op­gør kom­mer Anders Eg­holm til­ba­ge, men mod­sat er an­fø­rer Mads Ju­ste­sen i ka­ran­tæ­ne, li­ge­som hver­ken Jonas Dam­borg el­ler Qu­in­cy An­ti­pas for­ven­tes at kom­me i kamp. OB har gjort det fi nt på frem­med græs i år, hvor man kun har sat po­int til i Brønd­by, Par­ken og Her­ning, og skal stå med go­de mu­lig­he­der for at vin­de den­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.