18. JU­NI

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup isk@ bt. dk

VALG­KAMP 2015

» Hvad sker der for ham? « De­le af Ven­stres bag­land er ved at gå i pa­nik eft er for­man­dens elen­di­ge per­for­man­ce i valg­kam­pens før­ste da­ge. Det al­le reg­ne­de med var en sik­ker sejr, der ba­re stil­le og ro­ligt skul­le hi­ves i land, er nu ved at ud­vik­le sig til et de­ci­de­ret ma­re­ridt. Fru­stra­tio­ner­ne skin­ner eft er­hån­den og­så ty de­ligt igen­nem, når kan­di­da­ter­ne mø­der væl­ger­ne på ga­den, for­tæl­ler Ven­stre- kil­der til BT.

» Det er klart, at Ven­stre er lidt i pa­nik i øje­blik­ket. Al­le ven­ter på, at for­man­den vi­ser sit po­ten­ti­a­le, men det bli­ver nær­mest kun vær­re og vær­re « , si­ger en af de kil­der, BT har talt med.

Søn­dag aft en mød­tes Lars Løk­ke Ras­mus­sen og Hel­le Thor­ning- Sch­midt til den før­ste af fi re tv- du­el­ler i valg­kam­pen. En du­el, hvor de­bat­ten hand­le­de om bl. a. jobs­ka-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.