Ud over ram­pen

BT - - NYHEDER -

Thor­ning var of­fen­siv igen­nem he­le du­el­len, hun hav­de for­be­red­te pun­chli­nes og an­greb, som man­ge har bidt mær­ke i, bl. a. an­greb hun Løk­kes tro­vær­dig­hed med hen­vis­ning til Pa­nora­ma- sa­gen med or­de­ne ’ man skal ik­ke ba­se­re si­ne for­tæl­lin­ger på anek­do­ter, Lars.’ Det var of­fen­sivt, men det var me­re hen­des an­greb på Løk­ke end S- po­li­tik, hun kom ud over ram­pen med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.