Tro­vær­dig

BT - - NYHEDER -

Hav­de man set frem mod den­ne du­el for seks må­ne­der si­den, vil­le Thor­ning ha­ve væ­ret ud­for­dret på sin tro­vær­dig­hed, men i af­ten over­tog hun nær­mest sty­rin­gen fra Poul Erik Skam­mel­sen. Hun til­bød så­gar at for­kla­re tal, som Løk­ke ik­ke vil­le gå ind i.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.