Styr på sa­ger­ne

BT - - NYHEDER -

Thor­ning hav­de god styr på tal, af­ta­ler, for­lig og hi­sto­rik, men hun kom ik­ke med nye fak­ta el­ler fik fik sat tin­ge­ne i yder­li­ge­re per­spek­tiv med det, vi har kendt i no­gen tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.