Kom­mer som­me­ren

BT - - NYHEDER - Et høj­tryk pas­se­rer Dan­mark i næ­ste uge. Heidi Pe­der­sen hped@ bt. dk

SOLSKIN

Find sol­bril­ler­ne og solcre­men frem, for nu kom­mer som­mer­vej­ret, vi­ser nye prog­no­ser fra TV2 Vej­ret.

I den­ne uge, tors­dag og fre­dag, vil vi så­le­des op­le­ve sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer til over 20 gra­der. Det er et høj­tryk over Mel­le­m­eu­ro­pa, der brin­ger var­men op til os. Og we­e­ken­den ser end­da end­nu bed­re ud, lover me­te­o­r­o­lo­ger­ne.

» Lør­dag ven­tes den var­me luft at pum­pe op mod os di­rek­te fra Sy­d­eu­ro­pa, men fron­ter fra vest pres­ser på. Det vil iføl­ge de se­ne­ste prog­no­ser sen­de tem­pe­ra­tu­ren op over 25 gra­der i stort set he­le lan­det, og i den syd­li­ge del af Jyl­land vil man iføl­ge de sam­me prog­no­ser kun­ne nå 2829 gra­der, « skri­ver vej­r­vær­ten Anders Brandt på TV2 Vej­re­ts hjem­mesi­de.

En som­mer­dag er me­te­o­r­o­lo­gisk set de­fi­ne­ret ved, at tem­pe­ra­tu­ren når over 25 gra­der. Sid­ste år kun­ne vi ny­de den før­ste som­mer­dag den 21. maj, og kun to gan­ge tid­li­ge­re i de se­ne­ste 11 år er den kom­met se­ne­re, end det ser ud til at ske i år. Vi skal dog ik­ke for­ven­te, at som­mer­var­men bli­ver hæn­gen­de over Dan­mark. Fron­ter med regn og tor­den vil nem­lig iføl­ge vej­r­vær­ten gø­re en en­de på det he­le i lø­bet af lør­dag af­ten. Skal man der­for nå at kom­me til stran­den, skal man gø­re det om ef­ter­mid­da­gen. Of­fi­celt be­gyn­der ba­de­sæ­so­nen i dag, den 1 ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.