’’

BT - - NYHEDER -

Jeg er ik­ke enig med De Ra­di­ka­le. Men de er selv­føl­ge­lig i de­res go­de ret til at kom­me med de­res syns­punk­ter. Det er de­res pligt at gø­re det

Bjar­ne Cory­don, fi­nans­mi­ni­ster ( S) om De Ra­di­ka­les for­slag om at la­de bo­ligskat­ter­ne føl­ge

løn­ud­vik­lin­gen fra 2021

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.