Gra­tis- dag for Rej­se­kor­tet gik i sort

BT - - NYHEDER -

I går ef­ter­mid­dag gik hjem­mesi­den rej­se­kort. dk ned, net­op på da­gen hvor det var sid­ste chan­ce for at an­skaf­fe sig et rej­se­kort gra­tis. Det skri­ver dr. dk. Fra i dag ko­ster det 50 kr. at er­hver­ve sig det om­strid­te kort. Rej­se­kor­tet blev ind­ført i 2011 og har væ­ret gra­tis si­den 1. ja­nu­ar 2013. Men de 50 mil­li­o­ner kro­ner, po­li­ti­ker­ne øre­mær­ke­de til at få det ud­bredt, er nu slup­pet op. Der­for har DSB de se­ne­ste må­ne­der for­søgt at gø­re dan­sker­ne op­mærk­som­me på det go­de til­bud via an­non­cer og reklamer, in­den det er for sent. Fle­re end 1,3 mil­li­o­ner dan­ske­re har i dag an­skaf­fet sig kor­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.