’’

BT - - NYHEDER - Bri­an Kristensen, fag­chef i Sta­tens Se­rum In­sti­tut

Hvis bak­te­ri­en mø­der en til­stræk­ke­lig syg pa­tient, kan det gå galt. Sær­ligt hvis man som ind­lagt har ka­te­ter ind i blodå­ren el­ler i urin­ve­je­ne

» Den væ­sent­lig­ste grund til, at de mul­ti­re­si­sten­te bak­te­ri­er spre­des, er, at pa­tien­ter bli­ver flyt­tet frem og til­ba­ge mel­lem ho­spi­ta­ler­ne, « si­ger han.

Han op­for­drer der­for til, at sund­heds­per­so­na­let ta­ger bak­te­ri­e­si­tu­a­tio­nen me­re al­vor­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.