Mang­ler svar fra Her­lev

BT - - NYHEDER -

BT har i fem da­ge for­søgt at få en kom­men­tar fra Her­lev Ho­spi­tal. Ho­spi­ta­lets ad­mi­ni­stra­tion er ble­vet fo­re­lagt kri­tik­ken, men vil ik­ke kom­men­te­re på per­sonsa­ger. Fre­dag lød det fra ad­mi­ni­stra­tio­nen, at de ger­ne vil­le kom­men­te­re de ge­ne­rel­le pro­blem­stil­lin­ger, der bli­ver rejst. BT har gen­nem we­e­ken­den ryk­ket for et svar på den ge­ne­rel­le pro­blem­stil­ling, uden Her­lev Ho­spi­tal er kom­met med et svar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.