Vild $ mith bli­ver bed­re, men...

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ Straight Fi­re’ HIP­HOP- POP *** ***

– men de glem­mer desvær­re at vi­se det. Det en­der i en fest, der ik­ke er sær­lig vild og som kun by­der på en­kel­te øre­hæn­ge­re. Sid­ste som­mer brød Vild $ mith den kom­merci­el­le lyd­mur med et par som­mer­lan­de­pla­ger, og nu er de til­ba­ge med den svæ­re to­er – og den her to­er, den er svær. Hvor de­res før­ste al­bum bød på fe­ster, far­ver og hooks, der nær­mest var umu­li­ge ik­ke at syn­ge med på, er ’ Straight Fi­re’ ik­ke helt så spæk­ket med øre­hæn­ge­re og hook­li­nes. Te­ma­et på de ti skæ­rin­ger er da­mer. Sce­na­ri­er­ne er lidt for­skel­li­ge – fe­ster, klub­ber, sex, tro, ut­ro – men i sid­ste en­de er det det evi­ge spil mel­lem du­des’n’gals, der er om­drej­nings­punk­tet for al­bum­met.

Rent mu­si­kalsk be­væ­ger Vild $ mith sig i den til­ba­ge­læ­ne­de, pop­pe­de clublyd. Det er egent­lig ret cool med de me­re laid ba­ck be­ats, for det gi­ver dem me­re tyng­de, og det er klæ­de­ligt. Læs he­le

an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.