VID­STE DU AT…

BT - - KULTUR -

Su­per­gu­i­ta­rist Sø­ren Andersen bli­ver vi­kar for D. A. D.- bas­sist Stig Pe­der­sen. D. A. D.’ s fl am­boy­an­te bas­sist bræk­ke­de i sid­ste uge ar­men, da han faldt på en våd sce­ne un­der en kon­cert ved Aar­hus Havn. Her er fo­to fra grup­pens in­s­ta­gramsi­de - Det er Sø­ren med sol­bril­ler i pan­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.