Re gift ig?

BT - - KULTUR -

På no­get, der måt­te væ­re den kol­de­ste ma­j­dag i 100 år, spil­le­de 2015- ud­ga­ven af Gnags op til fest. Med en for­san­ger, der for længst har gjort det le­gi­timt at ud­tryk­ke sig på en må­de, hvor or­det sang ik­ke fal­der li­ge for, be­nyt­te­de rig­tig man­ge mænd sig af lej­lig­he­den til at skrå­le, som var hver sang na­tio­nalsan­gen. Så på den­ne aft en blev der føl­ge­lig om ik­ke sej­let op ad åen, så slin­gret ned ad Vester­ga­de. Mens ban­det med AG som van­lig ind­pi­sker og en ve­l­o­p­lagt Hen­rik S. P. Poul­sen til at sør­ge for den her­ligt på­gå­en­de bas, gjor­de de­res til at ska­be den æg­te Gnags- au­ten­ci­tet.

Med en

sangskat, som

Gaff a

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.