Form­ful­dendt tre­er fra Fl­oren­ce and the Ma­chine

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’ How Big, How Blue ..’ POP ***** *

Blue, How Beau­ti­ful’ hol­der, hvad den lover på en form­ful­dendt tre­er fra Fl­oren­ce Welch. Fi­re år eft er Ce­re­mo­ni­als er Fl­oren­ce Welch til­ba­ge med en me­re di­rek­te ud­ga­ve af det nor­malt så stor­lad­ne og svæ­ven­de uni­vers, der om­gi­ver hen­de og hen­des ma­ski­ne. Og det klæ­der hen­de.

Be­va­res, hun er in­gen­lun­de gå­et lo- fi el­ler un­plug­ged, men der er rent ud sagt et me­re ro­ck­et ud­tryk over f. eks. den fry­de­ful­de ’ Ship to Wreck’, der åb­ner bal­let, og den ru­sken­de gu­i­tar- og blæ­ser­drev­ne ’ What Kind Of Man’.

Sangskriv­nin­gen er i top al­bum­met igen­nem, og om­gi­vet af hvirv­len­de ar­ran­ge­men­ter med stry­ge­re, blæ­se­re og mar­ch­trom­mer dri­ver Wel­chs ud­tryks­ful­de vo­kal num­re­nes me­lo­di­ske ker­ne fremad. Der er og­så plads til me­re af­dæm­pe­de stun­der som ’ Va­rious Storms & Saints’. Læs he­le

an­mel­del­sen på bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.