Po­int­de­ling i un­der­hol­den­de kamp

BT - - SPORTEN -

OB mis­se­de i går chan­cen for at ryk­ke op i Superligaens øver­ste halv­del, da det kun blev til 2- 2 ude mod ræk­kens mira­kel­hold, Ho­bro.

Selv uden den ka­ran­tæ­ne­ram­te kul­tur­bæ­rer, Mads Ju­ste­sen, sp­rut­te­de vær­ter­ne af gejst og trods, og det var helt fortjent, da Martin Thomsen i halv­le­gens sid­ste mi­nut send­te et langskud via Las­se Ni­el­sens ryg ind bag OB- må­l­mand Mads Top­pel.

I an­den halv­leg over­tog OB kam­pen. Og især ind­skift nin­gen af boks­an­gri­ber Ken­neth Zo­ho­re hav­de den øn­ske­de ef­fekt. Og eft er 70 mi­nut­ters spil kom den lo­gi­ske kon­se­kvens af et heft igt OB- pres. Ras­mus Falk fandt Zo­ho­re, der li­ge nøj­ag­tig fi k sko­v­let bol­den over stre­gen. I de eft er­føl­gen­de mi­nut­ter lå det i luft en, at OB vil­le ta­ge al­le tre po­int med sig til Fyn. Men plud­se­lig bed Ho­bro fra sig. Et fl adt ind­læg hav­ne­de for fød­der­ne af Thomas Han­sen, der kon­se­kvent send­te bol­den i net­tet. Hjem­me­hol­det hav­de dog ik­ke en­gang jublet fær­dig, da OBs Mat­hi­as Gre­ve re­so­lut send­te ud­lig­nin­gen i kas­sen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.