Brønd­by snup­pe­de bron­zen

BT - - SPORTEN -

Brønd­by er med 1- 1 ude mod Ran­ders sik­ker på DM- bron­ze. Men hol­det måt­te kæm­pe hårdt, før tri­um­fen var sik­ret i en kamp, der blev skæm­met af et hav af fris­park.

Det var et svæk­ket Brønd­by- hold, der en­tre­de Au­toC Park i Ran­ders. Så­le­des måt­te træ­ner Thomas Frank se bort fra ka­ran­tæ­ne­ram­te Da­ni­el Ag­ger. I ste­det age­re­de Martin Al­bre­cht­sen en so­lid, men og­så no­get sta­tio­nær stop­per. At hjem­me­hol­det gik til pau­sen med en fø­ring, kun­ne der in­tet ind­ven­des imod. Hol­det var me­re kamp­be­redt end Brønd­by, der kik­se­de op­dæk­nin­gen, da Ale­xan­der Fischer med sin før­ste Su­per­liga- fuld­træff er si­den 2012/ 13- sæ­so­nen score­de til 1- 0. Brønd­by gav ham frit spil­le­rum uden for straff es­parks­fel­tet, og da han ka­no­ne­re­de bol­den af­sted, ram­te den Da­ni­el Lars­son på hån­den og æn­dre­de ret­ning, så Lukas Hra­decky ik­ke hav­de chan­ce for at red­de.

Eft er pau­sen hav­de Jonas Kam­per, Ran­ders, og Te­emu Puk­ki, Brønd­by, beg­ge sto­re scor­ings­til­bud. Men man skul­le helt hen i dom­mer Jakob Ke­hlets til­lægs­tid, før Brønd­by fi k sco­ret di­rek­te på fris­park af Riza Dur­mi­si.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.