FCN slog til i over­ti­den

BT - - SPORTEN -

Pu­bli­kum måt­te ven­te til kam­pens over­tid med at få et mål. Fuldt fortjent faldt det til vær­ter­ne FC Nord­s­jæl­land, der tog tre vig­ti­ge po­int med 1- 0 via Emi­li­a­no Marcon­des over et tamt FC Midtjyl­land- mand­skab.

Sej­ren hol­der nord­s­jæl­læn­der­ne in­de i top seks- kam­pen, der ud­lø­ser en ek­stra hjem­me­kamp til næ­ste sæ­son. FC Midtjyl­land kom til Farum som ny­bag­te me­stre, men bød ik­ke ind med me­get. FC Nord­s­jæl­land vir­ke­de især i kam­pens slut­ning op­sat­te på at lan­de al­le tre po­int, og eft er en hånd­fuld sto­re chan­cer kom for­løs­nin­gen .

Kam­pens før­ste 45 mi­nut­ter var en fred­fyldt om­gang. Hjem­me­hol­det kom frem til en en­kelt chan­ce, hvor Marcus Ing­vart­sen he­a­de­de for­bi, men el­lers var det en tam om­gang. FC Nord­s­jæl­land do­mi­ne­re­de og kom­bi­ne­re­de til ti­der for­nuft igt frem i ba­nen, men far­ligt blev det ik­ke.

FC Midtjyl­land hav­de in­tet at by­de på off en­sivt, og måt­te så­le­des gå til­freds til pau­se med det ene po­int. Men hjem­me­hol­det gik i sid­ste en­de hjem med de bre­de­ste smil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.