Gni­ster i li­ge­gyl­dig kamp

BT - - SPORTEN -

På en regn­fuld Syd­bank Park i Ha­der­s­lev slog det over­ra­sken­de gni­ster, da Søn­derjy­ske og FCK spil­le­de en li­ge­gyl­dig kamp, hvor FCKer­ne al­le­re­de hav­de sik­ret sig sølv­me­dal­jer, og Søn­derjy­skes hav­de sik­ret over­le­vel­se i Su­per­liga­en.

Søn­derjy­ske lig­ne­de fra start et hold, der ik­ke hav­de me­re at kæm­pe for. Det gav frit spil til kø­ben­hav­ner­ne, der luk­ke­de op­gø­ret al­le­re­de eft er ty ve mi­nut­ter. Først send­te den ud­skæld­te bel­gi­er, Ste­ve De Rid­der, FCK i front, da den uskar­pe lø­ve fi k ser­ve­ret bol­den på et fad af Björn Si­gurd­ar­son, og seks mi­nut­ter se­ne­re blev det 0- 2 , da Bran­dur Ol­sen he­a­de­de et ind­læg fra Chri­stop­her Rem­mer i kas­sen.

Men da Da­ni­el Jensen eft er en halv ti­me blev skift et ind, slog det gni­ster på ba­nen. På ba­re ti mi­nut­ter fi k den tid­li­ge­re FCKer to gu­le kort . Det tænd­te no­get i søn­derjy­der­ne, og ti mi­nut­ter eft er gav det po­te, da Mat­hi­as ’ Zanka’ Jør­gen­sen fum­le­de med bol­den, og Mar­vin Pourié eft er­føl­gen­de kun­ne lø­be ale­ne mod Step­han Andersen i må­let og sco­re. Her­fra ly­ne­de det i kam­pen med fl ere hår­de taklin­ger, og det re­sul­te­re­de i en ud­vis­ning til Søn­derjyl­lands Ni­co­laj Mad­sen .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.