Sil­ke­borg ned med trist sta­ti­stik

BT - - SPORTEN -

Et ne­der­lag på 1- 2 og en hel sæ­son uden en ene­ste sejr på Ma­scot Are­na. Nedryk­ker­ne fra Sil­ke­borg og hol­dets hårdt­prø­ve­de pu­bli­kum vil næp­pe tæn­ke til­ba­ge på sæ­so­nen 2014/ 15 med glæ­de.

Al­le­re­de tid­ligt i op­gø­ret mod AaB stod det klart, at Sil­ke­borg vil­le få det svært, da Anders K. Ja­cob­sen di­ri­ge­re­de et ind­læg fra Nik­las He­le­ni­us i net­tet, og Aston Vil­la- le­jes­ven­den hav­de og­så en fod med i de ab­di­ce­ren­de me­stres an­den scor­ing, der blev sat ind af Ras­mus Jons­son.

Ni­co­laj Ag­ger for­må­e­de at py­n­te på re­sul­ta­tet med en halv snes mi­nut­ter til­ba­ge på sta­dionu­ret, men tæt­te­re på po­int kom Sil­ke­borg ik­ke.

AaB, der­i­mod, avan­ce­re­de til en fem­te­plads i ta­bel­len, og har et en­kelt po­int ned til FC Nord­s­jæl­land og to til Ho­bro in­den sid­ste spil­ler­un­de, hvor de tre hold kæm­per om en pla­ce­ring i top seks, der sik­rer en ek­stra hjem­me­kamp i næ­ste sæ­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.