Nu lig­ner det far­vel til Ham­bur­ger SV

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Det le­gen­da­ri­ske evig­heds­ur på Ham­bur­ger SVs hjem­me­ba­ne, Im­tech Are­na, tik­ker sta­dig. Nordty ske HSV er nem­lig den ene­ste klub, der har væ­ret med i samt­li­ge sæ­so­ner, si­den Bun­des­liga­en be­gynd­te til­ba­ge i 1963.

Men i aft en kan det væ­re slut. Book­ma­ker­ne har nem­lig Karls­ruhe som fa­vo­rit­ter til at ta­ge den sid­ste plads – fak­tisk gi­ver Karls­ruhe blot 1,75 imod over to gan­ge pen­ge­ne på, at HSV snup­per bil­let­ten.

» Karls­ruhe over­ra­ske­de os me­get i den før­ste kamp på ude­ba­ne mod HSV. Hol­det har en stærk de­fen­siv og sam­men­holdt med, at HSV sæ­so­nen igen­nem har haft me­re end svært ved at sco­re mål, lig­ner det nu en lil­le fa­vo­rit­vær­dig­hed til Karls­ruhe. Da hol­det fi k sco­ret et me­get vig­tigt ude­ba­ne­mål, ser det sort ud for HSV, « si­ger od­ds­sæt­ter Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.