1,60

BT - - SPORTEN -

Der bør væ­re klas­se­for­skel i den­ne bron­ze­kamp. Nep­tu­nas er sam­men med Lie­t­u­vos og Zal­gi­ris i en klas­se for sig i Li­tau­en, og i se­mi­fi na­ler­ne gik det da og­så så­dan, at Nep­tu­nas røg ud eft er en tæt se­rie imod Lie­t­u­vos, mens Ju­ven­tus tab­te kæm­pe­stort i al­le tre kam­pe mod Zal­gi­ris. I den før­ste kamp imel­lem de to i bron­ze­se­ri­en vandt Nep­tu­nas uden de sto­re pro­ble­mer med 88- 75 – og i den kamp var ame­ri­ka­ne­ren Musta­fa Sha­kur end­da syg og han skul­le væ­ret ble­vet rask til det­te op­gør. Det lig­ner alt an­det li­ge end­nu en sejr til Nep­tu­nas.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.