1,98

BT - - SPORTEN -

Det vir­ker me­get mær­ke­ligt, at man får så fl ot en be­ta­ling på man­ge mål i det­te op­gør. Ada­na De­mir­spor skal jag­te fra før­ste fl øjt, eft er man tab­te 3- 0 i den før­ste kamp i An­ta­lya, så der er in­gen tvivl om, hvad hol­dets ud­gangs­punkt til kam­pen er – mod­sat er hol­dets de­fen­siv fal­det helt sam­men på det se­ne­ste med ik­ke fær­re end 13 mål imod i de se­ne­ste tre kam­pe, så det lig­ger hel­ler ik­ke i kor­te­ne, at An­ta­ly­a­spor går må­l­løs fra ba­nen. Så i en kamp mel­lem to hold, hvis de­fen­siv ik­ke har fun­ge­ret på det se­ne­ste, vir­ker od­dset fl ot på » over 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.