2,65

BT - - SPORTEN -

Det gi­ver ik­ke me­get me­ning, at Brann er så sto­re fa­vo­rit­ter hér. Fol­lo har væ­ret en af sæ­so­nens over­ra­skel­ser med blot to ne­der­lag i de før­ste 10 kam­pe, og for­men er gan­ske fi n. Mod­sat er den helt gal hos Brann, hvil­ket ko­ste­de træ­ner Ri­kard Nor­ling job­bet i den for­gang­ne uge. Det kan selv­føl­ge­lig gi­ve en eff ekt, men hol­det har væ­ret for­nær­men­de rin­ge i de se­ne­ste kam­pe, og de på pa­pi­ret gan­ske ud­mær­ke­de spil­le­re har ik­ke kun­ne om­stil­le sig til de yd­my­ge for­hold i den næst­bed­ste ræk­ke. Så det vir­ker som et fi nt langskud at spil­le X2.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.