Hvem vandt tv- du­el­len søn­dag aft en?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.47 HEL­LE PÅ LAVT NI­VEAU På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.08 VEL­FOR­BE­REDT HEL­LE På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.33 LØK­KE SNUB­LE­DE I FAK­TA På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 7.03 AF­BRØD LARS KON­STANT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 8.0

Hel­le Thor­ning Sch­midt

Lars Løk­ke Ras­mus­sen

37.431 stem­mer på bt. dk

HEL­LE VAR AR­RO­GANT

Hen­rik Han­sen

Løk­ke vandt. Hel­le var ar­ro­gant og stod og grin­te/ smil­te, når han sag­de no­get, og det er i min ver­den man­gel på respekt over for an­dre. Hvis Løk­ke ik­ke blev afb rudt af Skam­mel­sen næ­sten he­le ti­den, så kun­ne Løk­ke og­så sva­re for sig.

Ken­neth Krog

Jeg har sjæl­dent set me­re uvær­dig op­træ­den af en stats­mi­ni­ster. Hel­l­le brug­te sam­men­lagt 4 mi­nut­ter på at for­tæl­le om egen po­li­tik – der­u­d­over brug­te hun sin tid på afb ry­del­ser, gen­tag­ne us­and­he­der om Ven­stres po­li­tik, og en­de­lig tog hun de­bat­ten ned på et hidtil uset ni­veau med spy­dig­he­der om­kring sko og Pa­nora­ma.

Git­te Pe­ter­sen

Thor­ning var me­re vel­for­be­redt. Løk­ke har ik­ke styr på de tal, han slyn­ger om sig med.

Da­ni­el Ro­senq­vist

Stats­mi­ni­ste­ren var skarp, hu­mo­ri­stisk og hav­de styr på fa­cts. Løk­ke snub­le­de og klod­se­de i det med tal og fak­ta.

Phi­lip Gertz

Løk­ke holdt ho­ve­d­et koldt som det over­skuds­men­ne­ske, han er, når Hel­le og Poul Erik Skam­mel­sen kon­stant afb rød ham midt i en po­in­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.