Job er den bed­ste for­sør­gel­se

BT - - DEBAT -

For ar­bejds­du­e­li­ge voks­ne skal off ent­lig for­sør­gel­se ik­ke væ­re et lang­va­rigt be­kendt­skab, og det skal slet ik­ke væ­re en livsstil. Når det er til­fæl­det, er det på ti­de at få stram­met reg­ler­ne. (...) Hvil­ke par­ti­er kan sæt­te fut i den øko­no­mi­ske vækst, så der bli­ver ar­bejds­plad­ser? Og hvem sør­ger for, at vel­færds­sam­fun­det er ind­ret­tet, så le­di­ge al­tid har et in­ci­ta­ment til at ta­ge et job?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.