’’

BT - - NYHEDER -

I det om­fang det po­li­ti­ske sy­stem kan si­ges at væ­re i kri­se, skyl­des det ik­ke kun, at vis­se po­li­ti­ke­re er be­gyndt at be­trag­te væl­ger­ne som kun­der, men og­så at væl­ger­ne er ved at mi­ste for­stå­el­sen for fol­ke­sty­rets ar­bejds­vil­kår og for­mål

Mi­cha­el Böss, hi­sto­ri­ker og sam­funds­for­sker, i Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.