Dling gi­ver håb

SÅ­DAN VIR­KER IM­MUN­TE­RA­PI SÅ­DAN FUN­GE­RER DIT IM­MUN­FOR­SVAR

BT - - SUNDHED - GRA­FIK: Fun­der/ Fa­ger­heim/

TIRS­DAG 2. JU­NI 2015 Krop­pens na­tur­li­ge im­mun­sy­stem iden­ti­fi­ce­rer og for­sø­ger at an­gri­be kræft­cel­ler.

Ma­ven

Kræft­cel­le Im­mun­sy­ste­met kan ik­ke gen­ken­de kræft­cel­ler­ne el­ler re­a­ge­re til­stræk­ke­ligt over­for dem og ak­ti­ve­rer der­for sin na­tur­li­ge ' brem­se', så an­gre­bet på kræft­cel­ler­ne stop­per.

Lym­fe­sy­ste­met

Hu­den

He­le 70 pct. af dit im­mun­for­svar sid­der i tar­men.

Den­drit­cel­le Im­mun­te­ra­pi vir­ker på im­mun­sy­ste­met, så ' brem­sen' bli­ver af­brudt og im­mun­sy­ste­met igen kan gå til an­greb på kræft­cel­ler­ne. Kræft­cel­ler­nes ev­ne til at for­sva­re sig bli­ver svæk­ket på grund af me­di­ci­nen.

B- cel­le

Knog­le­marv

T- cel­le

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.