Med po­li­ti­an­mel­del­se

BT - - NYHEDER -

I skri­vel­ser­ne be­skyl­des hun iføl­ge ad­vo­ka­ten for skat­te­und­dra­gel­se, me­ned og il­loy­al stik­ker­virk­som­hed.

I går øn­ske­de Pe­ter Aal­bæk ik­ke at kom­men­te­re, hvor­for han har skre­vet til vid­net.

En in­tern sag

» Hvad jeg skri­ver til mi­ne be­kend­te, er en in­tern sag, men jeg kan da si­ge så me- get, at det ik­ke har no­get med den­ne sag at gø­re, « lød det fra Zen­tro­pa- di­rek­tø­ren.

Injuri­esa­gen fort­sæt­ter i Kø­ben­h­an­vs By­ret i dag

Di­rek­tør Pe­ter Aal­bæk Jensen mød­te i van­lig af­slap­pet stil op i Kø­ben­havns By­ret, hvor han har an­lagt injuri­esag mod BT.

Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.