’ The Thing’ ( 1982)

BT - - KULTUR -

Jo­hn Car­pen­ters film

med den dan­ske un­der­ti­tel ’ Det gru­som­me ude­fra’ hand­ler om me­d­ar­bej­der­ne på en forsk­nings­sta­tion i An­tark­tis, hvor et rumvæ­sen sni­ger sig ind som ubu­den gæst. Her­ef­ter er det et spørgs­mål om, hvem rumvæ­se­net – der kan for­vand­le sig til no­get, der lig­ner men­ne­sket på en prik – vil dræ­be og i hvil­ken ræk­ke­føl­ge. Kulørt, blo­dig og spæn­den­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.