’ 28 Days La­ter’ ( 2002)

BT - - KULTUR -

Dan­ny Boy­le re­vi­ta­li­se­rer

her zom­bie­film­gen­ren med en hi­sto­rie om en lil­le grup­pe over­le­ven­de, der for­sø­ger at fin­de fod­fæ­ste i et frem­ti­digt Stor­bri­tan­ni­en ramt af en virus. Dels er det uhyg­ge­ligt at se et af­fol­ket London og der­med fo­re­stil­le sig ka­ta­stro­fen, men det er og­så skræm­men­de, at der bli­ver sat tur­bo på den må­de, zom­bi­er­ne be­væ­ger sig på i for­hold til den vel­kend­te stav­ren­de slags.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.