’ Lad den ret­te kom­me ind’ ( 2008)

BT - - KULTUR -

Sve­ri­ge er ik­ke

et land, man nor­malt for­bin­der med uhyg­ge, men sør­me om ik­ke Thomas Al­fred­son fik smug­let en vam­py­r­hi­sto­rie ind i et so­ci­al­re­a­li­stisk ræk­ke­hus­mil­jø – oven i kø­bet med no­get så uskyl­digt som børn i ho­ved­rol­ler­ne. Ren blo­dig, is­nen­de uhyg­ge. Al­le uan­set køn, al­der og et­nisk bag­grund er ’ den ret­te’ til at gå ind i den film.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.