’ Ond­ska­bens ho­tel’ ( 1980)

BT - - KULTUR -

Egent­lig var gy­ser­fil­men

en smu­le udskældt, da den fik pre­mi­e­re i bi­o­gra­fer­ne. Må­ske for­di man ik­ke var vant til at se gy­ser­film fra Stan­ley Ku­bri­cks hånd, el­ler må­ske for­di Step­hen King er­klæ­re­de sig skuf­fet over re­sul­ta­tet af fil­ma­ti­se­rin­gen af hans bog. Si­den da er fle­re ge­ne­ra­tio­ner ble­vet skræmt af den uhyg­ge­li­ge at­mos­fæ­re på det tom­me ho­tel, hvor en for­fat­ter ( Ja­ck Ni­chol­son) grad­vist går amok.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.