Yyyyys!!! ’ Eksorci­sten’ ( 1973)

BT - - KULTUR -

3. Ky­go

Sto­le the show

Sce­nen, hvor te­e­na­ge­ren

Re­gans ho­ved dre­jer 360 gra­der og hun spyt­ter grønt slim, er na­tur­lig­vis hi­sto­risk, men he­le fi lmen er værd at se. Den hand­ler om en djævleud­dri­vel­se og er holdt ne­de i et til­nær­met re­a­li­stisk to­ne­le­je af in­struk­tø­ren bag ’ French Con­nection’ og ’ Fryg­tens pris’. Si­den da har det væ­ret umu­ligt at se en fi lm om en djævleud­dri­vel­se uden at tæn­ke på mester­vær­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.