’ Psy­cho’ ( 1960)

BT - - KULTUR -

Fak­tisk blev Al­fred

Hit­chco­ck spurgt, om han vil­le la­ve den før­ste fi lm om Ja­mes Bond i slut­nin­gen af 1950’ er­ne. Han tak­ke­de nej og gik i ste­det i gang med ’ Psy­cho’. En un­der­spil­let, sær og sta­dig me­get uhyg­ge­lig fi lm om en kri­mi­nel kvin­de, der sø­ger til­fl ugt på et mo­tel, hvor en kejtet ung fyr med et gi­gan­tisk mo­der­kom­pleks står bag di­sken. Må­ske den fi lm, der har for­må­et at bi­be­hol­de uhyg­gen gen­nem fl est år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.